0182-514151
·
info@vanloon.ws
·
Ma-Vrij 08:30-17:00 uur
offerte aanvragen
0182-514151
·
info@vanloon.ws
·
Ma-Vrij 08:30-17:00 uur
offerte aanvragen

BIK !

UPDATE (28 mei 2021):

Het kabinet heeft besloten om de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) in te trekken en het vrijvallende budget in te zetten voor verlaging van de werkgeverspremie AWf. Het kabinet wil daarmee investeringen door het bedrijfsleven in deze coronacrisis zo snel mogelijk stimuleren en ondernemers zo min mogelijk in onzekerheid laten. 

Het kabinet heeft gekozen voor intrekking met terugwerkende kracht tot 1 januari. De Europese Commissie kan namelijk de BIK, ook als die zou gelden voor een korte periode, als ongeoorloofde staatssteun aanmerken. In dat geval moeten ondernemers de eventueel ontvangen steun terugbetalen.

OUD (9 februari 2021):

Ja de BIK, de Baangerelateerde Investeringskorting. Deze regeling stimuleert in het doen van nieuwe investeringen in 2021 of 2022. De korting is 3,9% voor investeringen tot € 5 miljoen en wordt in mindering gebracht op de af te dragen loonheffingen in dat kalenderjaar.

De voorwaarden van de BIK:

  • Er moet sprake zijn van een nieuw bedrijfsmiddel. De individuele investering moet minimaal € 1.500 zijn en per aanvraag minimaal € 20.000;
  • De IB of VPB-ondernemer moet personeel in dienst hebben (inhoudingsplichtige zijn voor de loonheffingen);
  • De investeringsverplichting ter zake van aanschaf moet op of na 1 oktober 2020 zijn aangegaan. De laatste betaling moet in 2021 of 2022 plaatsvinden;
  • De investeringen moeten volledig zijn betaald in 2021 en 2022 en binnen zes maanden in gebruik zijn genomen;

De BIK aanvragen?:

  • De BIK-verklaring moet worden aangevraagd bij het rvo.nl;
  • De regeling kan worden aangevraagd vanaf 1 september 2021;
  • De investeringskorting wordt in de loonaangifte toegepast op de af te dragen loonheffing;
  • De BIK kan maximaal 4 keer per jaar worden aangevraagd.