0182-514151
·
info@vanloon.ws
·
Ma-Vrij 08:30-17:00 uur
offerte aanvragen
0182-514151
·
info@vanloon.ws
·
Ma-Vrij 08:30-17:00 uur
offerte aanvragen

E-commerce en diensten

Opgelet! De regeling BTW bij afstandsverkopen wijzigt per 1 juli 2021. Ben u en in Nederland gevestigde ondernemer en verkoopt en levert u goederen door ze te verzenden aan particulieren die wonen in een andere lidstaat van de EU, dan is de regeling afstandsverkopen van toepassing.

Nieuwe regeling

De regeling afstandsverkopen wijzigt per 1 juli 2021. Vanaf die datum vervallen de genoemde drempelbedragen per lidstaat. Er wordt één drempel van € 10.000 geïntroduceerd voor alle verkopen binnen de EU gezamenlijk.

Komt u boven deze drempel?

Dan geldt als plaats van levering van de goederen de woonplaats van de klant. U dient over de verkopen dan ook BTW in rekening te brengen naar het tarief van het woonland van de klant. U dient die BTW in beginsel ook periodiek af te dragen aan de Belastingdienst van dat land. Om te voorkomen dat u zich in de verschillende lidstaten als ondernemer moet registreren is het vanaf 1 april 2021 mogelijk om u bij de Nederlandse Belastingdienst aan te melden voor toepassing van het zogenoemde OSS-systeem.

OSS-systeem

Als u zich hebt aangemeld voor het OSS-systeem geeft u de BTW die u aan de niet in Nederland wonende klanten in rekening hebt gebracht aan bij de Nederlandse Belastingdienst. Die zorgt er vervolgens voor dat de afgedragen belasting wordt doorbetaald aan de buitenlandse diensten.

Blijft u onder de drempel van € 10.000, dan is de plaats van levering Nederland en brengt u Nederlandse BTW in rekening en draagt u deze af aan de Nederlandse Belastingdienst. Ook is het dan mogelijk om gebruik te maken van het OSS-systeem, welke tijdig aangevraagd moet worden bij de Belastingdienst.

De regeling kan vanaf 1 april 2021 worden aangevraagd via Mijn Belastingdienst Zakelijk.

Stroomschema keuzemogelijkheid Unieregeling